Produktet er nå ferdig utviklet. I sin nåværende form har vi gjort grundige tester på 3 anlegg under en 9 års periode. Alle strenge krav til brukervennlighet og sikkerhet er nå innfridd.